WYSIWYG Web Builder

  Copyright © 2011 LT services spol. s r.o.                                                                                                                    TEL:02/5477 2220, ltservices@ltservices.sk
Recepčné a informátorské služby


Zo služieb spojených s prevádzkou recepčnej a informátorskej služby Vám ponúkame:

denná a nočná služba recepcie
nepretržitá informačná služba pre nájomníkov a návštevníkov objektu
dozor nad režimom vstupu nájomníkov a ďalších osôb do objektu
prepojovanie telefónnych hovorov, príjem pošty a pod.
kľúčový režim
vedenie príslušnej dokumentácie
SECURITY & FACILITY SERVICES
LT  SERVICES