WYSIWYG Web Builder
  Copyright © 2011 LT services spol. s r.o.                                                                                                                    TEL:02/5477 2220, ltservices@ltservices.sk

Bezpečnostné služby


Na základe udelenej licencie na prevádzku súkromnej bezpečnostnej
služby Vám ponúkame tieto služby:

ochrana majetku na verejne prístupnom mieste
ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste
ochrana osoby
ochrana majetku a osoby pri preprave
ochrana prepravy majetku a osoby
prevádzkovanie zabezpečovacieho alebo poplachového systému
vypracovanie plánu ochrany
LT  SERVICES
SECURITY & FACILITY SERVICES