WYSIWYG Web Builder
  Copyright © 2011 LT services spol. s r.o.                                                                                                                    TEL:02/5477 2220, ltservices@ltservices.sk

Kontakt a fakturačné údaje

Kancelária spoločnosti
Stromová 13
831 01 Bratislava
SLOVAK REPUBLIC
Tel.

+421 2 5477 2220, +421 2 5478 9374
0907 538 409
Mail
ltservices@ltservices.sk , office
@ltservices.sk

Fakturačné údaje

LTservices spol. s r.o.
Palkovičová 6, 821 08 Bratislava
IČO: 43 765 068, DIČ: 2022466149, IČ DPH: SK2022466149
Bankové spojenie: 0631888042/0900 SLSP
LT  SERVICES
SECURITY & FACILITY SERVICES