WYSIWYG Web Builder
  Copyright © 2011 LT services spol. s r.o.                                                                                                                    TEL:02/5477 2220, ltservices@ltservices.sk

licencia
Bezpečnostná služba - Licencia

Licencia na prevádzkovanie bezpečnostnej služby   udelená  Krajským   riaditeľstvom
Policajného zboru v Bratislave.
Scan sksb
Certifikát SKSB

Spoločnosť LT services s.r.o. je členom
Slovenskej komory súkromnej bezpečnosti.
Potvrdenie - Úrad pre verejné obstarávanie

Potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov.
LT  SERVICES
SECURITY & FACILITY SERVICES
potvrdenie